Đăng ký chào hàng FiviMart Online

Fivimart khởi tạo chức năng này với mục đích bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà cung cấp, nhà sản xuất có thể giới thiệu, chào hàng, đưa các sản phẩm đảm bảo chất lượng vào bán tại hệ thống các Siêu thị Fivimart.

Quý Nhà cung cấp cần thực hiện khai báo đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu dưới đây, nếu thông tin đầy đủ và hợp lệ, sẽ được chúng tôi xem xét và hẹn gặp làm việc trực tiếp tại văn phòng Công ty. Trường hợp thông tin chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, sẽ bị hệ thống tự động từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, Quý Nhà cung cấp sẽ phải khai báo lại hoặc bổ sung đúng theo yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Quý Nhà cung cấp có thể liên hệ trực tiếp qua số máy 024 3934 2091 hoặc gửi email qua địa chỉ: chaohang.fivimart@gmail.com để nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Fivimart.

Nào, xin mời bắt đầu:

Nhà cung cấp mới

Nhà cung cấp cũ

Thông tin ngành hàng

Ngành hàng chính

Phi thực phẩm Số lượng
sản phẩm

Thực phẩm Số lượng
sản phẩm

Hàng nhập khẩu?

Giấy tờ chứng nhận

Giấy tờ chung

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .doc,.docx )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .xls,.xlsx )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .jpeg,.png )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

Với ngành hàng Nhập khẩu

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

Với ngành hàng Thực phẩm

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

Với ngành hàng Phi thực phẩm

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

Thông tin sản phẩm

Sau khi gửi form lên đây

Fivimart khởi tạo chức năng này với mục đích bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà cung cấp, nhà sản xuất có thể giới thiệu, chào hàng, đưa các sản phẩm đảm bảo chất lượng vào bán tại hệ thống các Siêu thị Fivimart.

Quý Nhà cung cấp cần thực hiện khai báo đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu dưới đây, nếu thông tin đầy đủ và hợp lệ, sẽ được chúng tôi xem xét và hẹn gặp làm việc trực tiếp tại văn phòng Công ty. Trường hợp thông tin chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, sẽ bị hệ thống tự động từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, Quý Nhà cung cấp sẽ phải khai báo lại hoặc bổ sung đúng theo yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Quý Nhà cung cấp có thể liên hệ trực tiếp qua số máy 024 3934 2091 hoặc gửi email qua địa chỉ: chaohang.fivimart@gmail.com để nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Fivimart.

Nào, xin mời bắt đầu:

Miễn phí giao hàng

Hóa đơn từ 300.000 đồng

Giao hàng nhanh chóng

Trong vòng 24h

Đảm bảo chất lượng

Đặt khách hàng lên trên hết