Đăng ký chào hàng FiviMart Online

Nhà cung cấp mới

Nhà cung cấp cũ

Thông tin ngành hàng

Ngành hàng chính

Phi thực phẩm

Thực phẩm

Hàng nhập khẩu?

Giấy tờ chứng nhận

Giấy tờ chung

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .doc,.docx )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .xls,.xlsx )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .jpeg,.png )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

Với ngành hàng Nhập khẩu

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

Với ngành hàng Thực phẩm

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

Với ngành hàng Phi thực phẩm

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

* ( .pdf )

Chú ý: Giấy tờ phải còn hạn

Thông tin sản phẩm

Nhà cung cấp có thể lựa chọn gửi file hoặc nhập thông tin sản phẩm theo danh sách bên dưới.

Tải file danh sách sản phẩm quy chuẩn tại đây

Quý nhà cung cấp cần mang theo mỗi mã hàng cần mang 01 hàng mẫu.

Giấy tờ cần công chứng nhà nước 06 tháng hoặc dấu công ty nếu cấp qua cổng thông tin trực tuyến, giấy tờ còn hạn, ghi số thứ tự trên công bố trùng với số thứ tự báo giá…..

Miễn phí giao hàng

Hóa đơn từ 300.000 đồng

Giao hàng nhanh chóng

Trong vòng 24h

Đảm bảo chất lượng

Đặt khách hàng lên trên hết