Trang chuGioi thieuTin tucSieu thi OnlineDang ky/Dang nhapGio hangHoi/dapLien he

New Page 2

Tm kiếm:     

Trang: 1

SP thng hiệu Fivimart (22 sản phẩm)

M SP: 620327

Bột canh Fivimart 200gr

Đơn gi: 2.900đ

Gi K.mại:

M SP: 640140

Bnh đậu xanh - Fivimart 150gr (RVKA)

Đơn gi: 37.900đ

Gi K.mại:

M SP: 610385

Bnh đậu xanh vị sầu ring - Fivimart 150gr (RVKA)

Đơn gi: 37.900đ

Gi K.mại:

M SP: 700080

Bnh đậu xanh vị tr xanh- Fivimart 150gr (RVKA)

Đơn gi: 37.900đ

Gi K.mại:

M SP: 732631

Bn kh Fivimart 250g (40G/T)

Đơn gi: 13.600đ

Gi K.mại:

M SP: 100740

Dầu ăn Fivimart 1L (12C/T)

Đơn gi: 34.800đ

Gi K.mại:

M SP: 100744

Dầu ăn Fivimart 2L (6C/T)

Đơn gi: 68.600đ

Gi K.mại:

M SP: 100749

Dầu ăn Fivimart 5L (6C/T)

Đơn gi: 169.900đ

Gi K.mại:

M SP: 100704

Dầu đậu nnh Fivimart 1L (12C/T)

Đơn gi: 38.600đ

Gi K.mại:

M SP: 100725

Dầu đậu nnh Fivimart 2L (6C/T)

Đơn gi: 76.600đ

Gi K.mại:

M SP: 100737

Dầu đậu nnh Fivimart 5L (4C/T)

Đơn gi: 188.600đ

Gi K.mại:

M SP: 310471

Gạo Tm Điện Bin Fivimart 5kg

Đơn gi: 105.200đ

Gi K.mại:

M SP: 110576

Gạo tm thơm Điện Bin 2kg

Đơn gi: 40.900đ

Gi K.mại:

M SP: 260027

Giấy vệ sinh Fivimart 10 cuộn

Đơn gi: 45.600đ

Gi K.mại:

M SP: 260022

Khăn giấy Fivimart Napkin 100 tờ

Đơn gi: 8.600đ

Gi K.mại:

M SP: 260001

Khăn giấy lụa Fivimart gi 250 tờ

Đơn gi: 16.600đ

Gi K.mại:

M SP: 230803

Khăn giấy lụa Fivimart ti 10 gi

Đơn gi: 15.600đ

Gi K.mại:

M SP: 770192

Khăn mặt Fivimart bộ 3 (34*34cm*30gr*3) (192B/T)

Đơn gi: 24.900đ

Gi K.mại:

M SP: 840115

Khăn tắm Fivimart (70cm x 140cm x 410gr) (32C/T)

Đơn gi: 116.000đ

Gi K.mại:

M SP: 740028

Nước rửa chn hương chanh Fivimart 400g

Đơn gi: 12.900đ

Gi K.mại:

M SP: 740032

Nước rửa chn hương chanh Fivimart 750g

Đơn gi: 21.900đ

Gi K.mại:

M SP: 740031

Nước rửa chn hương tr xanh Fivimart 400g

Đơn gi: 12.900đ

Gi K.mại:

M SP: 180252

Nấm s tm Fivimart 350gr *XT

Đơn gi: 18.500đ

Gi K.mại:

M SP: 180305

Nấm So` tuyết Fivimart 350gr *XT

Đơn gi: 18.500đ

Gi K.mại:

M SP: 180216

Nấm So` xm Fivimart 350gr *XT

Đơn gi: 18.500đ

Gi K.mại:

   

Trang: 1


 

 

 

Email:

 

Mật khẩu:

 

 

Sieu thi Fivimart ban hang qua mang - Cong ty Co phan Nhat Nam

Bản quyền thuộc Fivimart.com.vn

Cng ty Cổ phần Nhất Nam

Địa chỉ: 2 Chương Dương Độ, Hon Kiếm, H Nội - Điện thoại: 84-4-39273738  |  Fax: 84-4-39273777

Giấy chứng nhận Đăng k kinh doanh số 0100236312 do sở kế hoạch Đầu tư thủ đ H nội cấp ngy 09/01/2001

Email: fivimarthn@hn.vnn.vn  |  Website: www.fivimart.com.vn

Designed by TCTGROUP