Quy định chung

QUY ĐỊNH CHUNG

  • www.fivimart.com.vn là trang web cung cấp dịch vụ thương mạI điện tử và khuyến mạI trực tuyến được thiết lập bởI công ty Cổ phần Nhất Nam, trụ sở chính tạI Tòa nhà Thiên Sơn Plaza Số 02 Chương Dương Độ Hoàn Kiếm Hà Nội.
  • Website www.fivimart.com.vn đã được đăng ký chính thức với Bộ công thương Việt Nam
  • Khách hàng khi truy cập vào trang thương mạI điện tử www.fivimart.com.vn, chúng tôi được hiểu là Quý khách đã đồng ý vớI các điều khoản và quy định của chúng tôi cũng như bị ràng buộc bởi các điều khoản về mua hàng. Những thay đổi về quy định và điều khoản mua hàng của website có thể được thay đôi, chỉnh sửa vào bất kỳ lúc nào. Khi tiếp tục truy cập vào trang website, Quý khách được coi là đã chấp nhận những thay đổi này.
  • Khách hàng truy cập và thực hiện các giao dịch mua hàng phảI trên18 tuổI hoặc truy cập dướI sự giám sát của bố mẹ hoặc ngườI giám hộ và có đầy đủ năng lực tài chính để thực hiện các giao dịch này. Khách hàng cũng phảI đảm bảo hành vi dân sự để thực hiện việc giao dịch mua bán hàng hóa theo Quy định của Nhà nước Việt Nam.
  • Các chương trình khuyến mại chỉ áp dụng khi quý khách thực hiện phương thức đặt hàng trên Website, không áp dụng với các phương thức đặt hàng qua điện thoại và mua hàng tại siêu thị.

Miễn phí giao hàng

Hóa đơn từ 300.000 đồng

Giao hàng nhanh chóng

Trong vòng 24h

Đảm bảo chất lượng

Đặt khách hàng lên trên hết