Quy định về việc bảo hành

Sản phẩm được bảo hành trong các trường hợp sau :
– Sản phẩm nằm trong danh sách được bảo hành bởi nhà phân phối hoặc sản xuất và nằm trong khoảng thời gian bảo hành
– Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật hoặc mắc các lỗi được phép bảo hành theo quy định của nhà phân phối hoặc nhà sản xuất.
– Sản phẩm được bảo hành là sản phẩm phải có phiếu bảo hành.
– Phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn và điền đầy đủ thông tin.

Miễn phí giao hàng

Hóa đơn từ 300.000 đồng

Giao hàng nhanh chóng

Trong vòng 24h

Đảm bảo chất lượng

Đặt khách hàng lên trên hết