Quy định về việc bảo hành

Sản phẩm được bảo hành trong các trường hợp sau :
– Sản phẩm nằm trong danh sách được bảo hành bởi nhà phân phối hoặc sản xuất và nằm trong khoảng thời gian bảo hành
– Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật hoặc mắc các lỗi được phép bảo hành theo quy định của nhà phân phối hoặc nhà sản xuất.
– Sản phẩm được bảo hành là sản phẩm phải có phiếu bảo hành.
– Phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn và điền đầy đủ thông tin.

Hỗ trợ hết mình

Đặt khách hàng lên trên hết

Đảm bảo chất lượng

Giá cả cạnh tranh

Miễn phí đổi trả

An tâm đổi trả